Lähde mukaan!

Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Kollaasi
Tää o mee Pori ja tääl o mee Sampola, Impola, Väinölä, Porkka ja Pihlava. Lähe mukaa ja tehrää niist entistäki parempii!

Hanke on päättynyt. Karhuseutu toteuttaa uutta ESR-rahoitteista osallisuushanketta Ahkerasti yhdessä 2017-2020.
Lähde mukaan! -hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Porin alueella, erityisesti Sampolassa, Impolassa, Pihlavassa, Väinölässä ja Pormestarinluodossa.

Hankkeen keskiössä ovat paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet sekä asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhdessä tekeminen.

Toimintatapa: Kansalaistoimijalähtöisyys: asukkaat ja muut toimijat yhdessä oman alueen parhaaksi; huomioidaan paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet
Rahoitus:ESR toimintalinja 5, Porin kaupunki
Toteuttajat:Leader Karhuseutu ja Diak
Kohderyhmä:Asukkaan, yhdistykset;
Toiminnassa huomioidaan erityisesti työttömyyden takia syrjääntymisvaarassa olevat
Toteutusaika:Kaksi vuotta, kevääseen 2017


Hankkeen perimmäinen tavoite on edistää sosiaalista koheesiota parantamalla alueen työttömien työllistymismahdollisuuksia sekä palveluohjausta, lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osallistamalla asukkaita oman alueensa kehittämiseen ja parantamalla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevaan päätöksentekoon.

 
asukastupa-tietokone
 • Alueille tehdään kaupunginosasuunnitelmat sekä kootaan yhteistyöryhmät

  • Mietitään yhdessä mitä voimme tehdä alueen parhaaksi. Laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi.

  • Laaditaan osallistaen koko yhteisö sekä Porin kaupunki

 • Toteutetaan erilaisia työ- ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä paikallisten tarpeiden mukaan, esim.

  • yhteisövalmennusta (Kaapeli-yhteisötoimintaa)

  • elämänhallintataitoja, terveysneuvontaa ja palveluohjausta

  • tietokonetaitojen opetusta, kielen opetusta ym.

  • työllistymismahdollisuuksien kartoitus ja edistäminen
ESR-logot