logorivi

Taloutta kansanomaisesti, porilaisesti sovitettuna

Lyhyt opas omaan talouteen

Vaikea taloudellinen tilanne ja velkaantuminen voivat olla työllistymisen esteitä. Lähde mukaan! -hanke pyrki etsimään matalan kynnyksen keinoja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja toteutti "Taloutta kansanomaisesti" -info- ja keskustelutilaisuuksia, joissa on käsiteltiin. mm. arjen säästövinkkejä, oman talouden hallintaa sekä talousongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Tilaisuuksien materiaalista on työstetty video ja helppolukuinen opas.

Tietopaketti raha-asioiden hallinnasta ei ole tarkoitettu vain niille, joilla mahdollisesti on ongelmia taloutensa kanssa, vaan myös niille, jotka haluavat antaa tukea talousongelmissa olevalle. Tukeminen on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, sillä omat voimavarat eivät välttämättä riitä.

Oppaassa on kuvattu perusasioita mm. oman talouden suunnittelusta ja tietoa maksuhäriömerkinnästä ja velkajärjestelyyn hakeutumisesta. Oppaasta löydät myös arjen säästövinkkejä ja paikat, joista Porissa saa ruoka-apua. Videolla kuulet kaksi erilaista, mutta hyvin tyypillistä, tarinaa henkilökohtaisista rahahuolista ja niistä selviytymisestä. 

Voita ladata oppaan pdf-muodossa tästä: Opas omaan talouteen (5 MB). 

Opasta on myös saatavissa paperisena version mm. Porin kaupungin asukastuvilta Pihlavasta, Pormestarinluodosta ja Sampolasta sekä pääkirjastosta. 


Lähde mukaan! -hanke toimi Pihlavassa, Pormestarinluodossa ja Sampolassa 2015-2017. Hankkeen toteuttivat Leader Karhuseutu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Porin kaupunki.

Videon toteutus: SEKK ry - Satakunnan Elävän Kuvan Keskus