Lokala Aktions Gruppe (LAG) Leader Karhuseutu rf

Karhuseutu fr är en förening vars mål är att utveckla landsbygden. Föreningen är grundad 1997, den har 192 medlemmar (privata personer, småföretag, kommuner samt föreningar) och den är en av de 56 verksamma grupperna i Finland. Föreningens viktigaste uppgift är att uppmuntra människor, sammanslutningar och företag att utveckla sin egen verksamhet och sin livsmiljö. Karhuseutu aktiverar verksamma och råder att ansöka om Leader-finansiering samt vägleder vid förverkligandet av projekter. 

Regeringen för Karhuseutu rf har som huvuduppgift att avgöra vilka projekt som beviljas Leader finansiering. Regeringen består av 9 egentliga medlemmar och deras suppleanter. Regeringens sammansättning följer trekvotssystemet, vilket betyder att den består av representanter för den offentliga sektorn och företag samt privata opartiska personer. Verksamheten är helt oberoende av politiska partier.