Leader programmet

Otso osaa 2014 - 2020

The main themes of the Otso osaa program are:
 1. Services and living
 2. Employment, innovation and know-how
 3. Tourism, culture and events
 4. Environment and energy.
The programs budget is 8,4M€ of which
 • 5,5M€ is public financed (EU+state 80%, municipality 20%),
 • 2,9M€ is private financed. 

Mesikämmen 2007 - 2013

Huvudtyngdpunkterna är att
 1. Utveckla servicen inom lokalverksamheten
 2. Göra turismen livligare
 3. Få kulturen att blomstra och evenemang att locka folk
 4. Livskraft från omgivningen
 5. Öka utvecklingen med hjälp av skolning.
Man betonar möjlighterna att skapa nya näringsgrenar, integrering, barn och unga samt internationaliseringen.

Programmets helhetsbudget är 6,8 M€, varav andelen
 • officiellt stöd 4,4 M€ ( 45 % EU, 35 % staten , 20 % kommunerna)
 • privata pengar 2,4 M€.  

Mettä ja Hunajaa 2001 - 2006

Teman för Mehu-programmet var:
 1. Aktivering av byarna,                  77 projekter
 2. Turismfrämjandet,                       44 projekt
 3. Utbyggnad av produktionen,   38 projekter
 4. Projekterna mellan områdena och internationella projekter, 18 projekter.
Sammanlagt 177 projekt finansierades under programmets tid. 

Helhetsbudgeten var 6,6 M, varav
 • officiellt stöd ca 3,8 M € ( 50% EU, 30 % staten, 20% kommunerna)
 • privata pengar ca 2,8 M €.
I genomsnitt var budgeten för ett projekt 37 000 € och stödprocenten 59 %.

Pomo  1997 - 2001

The main themes of the Pomo program were:
 1. Developing agriculture                                   9 projects
 2. Developing the forests                                   2 projects
 3. Tourism                                                              16 projects 
 4. Villages                                                               21 projects 
 5. Businessess                                                       21 projects.
During the program 73 projects were financed. 

The budget was about 10,5 million FIM of which 
 • 7 million FIM is public financed (EU 63%, state 16%, municipality 21%)
 • 3 million FIM is private financed.