Partnerihaku

Euroopassa toimii noin 2300 toimintaryhmää, jotka kattavat melkein koko EU :n alueen. Karhuseutu auttaa sinua löytämään ideallesi, yrityksellesi tai yhdistyksellesi sopivat kontaktit. Karhuseudulla on käytössään
  • aikaisempien kansainvälisten hankkeiden kautta syntyneet valmiit yhteydet
  • verkostoyksikön kautta tietyn maan kaikki toimintaryhmät tavoittaminen
  • hakuilmoituksen tekeminen komission partnerihakutyökalua hyödyntäen.


Komissio ylläpitää internet sivuillaan partnerihakutyökalua, jonne voit yhdessä toimintaryhmän kv-koordinaattorin kanssa laittaa hankeideastasi partnerihakuilmoituksen tai voit vain selailla hankkeita, jotka hakevat partneria.