Kylien_suunnitelma

Kyläsuunnitelma

Karhuseudun alueen kylistä yli puolella eli reilulla 30 kylällä on jo kyläsuunnitelma, hienoa! Valmiit kyläsuunnitelmat löydät kunkin kylän omalta sivulta.

Kyläsuunnitelman tekeminen on mahdollista teidänkin kylällenne, kylänne koosta ja aktiivisten ihmisten määrästä riippumatta. Ellei teidän kylältänne vielä löydy suunnitelmaa, niin otahan yhteyttä ja autan kyläsuunnitelman tekemisessä.

Mikä on kyläsuunnitelma?

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteisesti tekemä suunnitelma kylän tulevaisuudesta. Se kokoaa kylän yhteisen tahdon ja ajatukset kylän kehittämiseksi. 

Kyläsuunnitelmaan kootaan kylän vahvuudet, mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Yhdessä mietitään keinoja miten kylän vahvuudet voidaan säilyttää, miten kehitetään kylää entistä paremmaksi paikaksi asua ja miten vastataan tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Yhdessä asetetaan tavoitteita ja mietitään keinoja sekä aikatauluja niiden saavuttamiseksi.

Kyläsuunnitelman ei tarvitse olla monisivuinen ja viimeisen päälle hiottu teos, vaan jokainen kylä voi itse miettiä järkevimmän toteutustavan. Kyläsuunnitelman tulisi olla sellainen, että siihen on helppo tarttua ja sen läpikäymiseen ei tarvitse varata tuntikaupalla aikaa. Helpoin tapa on tehdä lyhyt esite kylästä, jossa on esitelty nykyhetken tilanne sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet tai vain listata kehittämistarpeet ranskalaisilla viivoilla. 

Kyläsuunnitelman ei tarvitse olla kirjoitetussa muodossa - se voi olla vaikkapa kuvakollaasi, videopätkä tai kuvitettu tarina!

Mitä hyötyä on kyläsuunnitelmasta?

Kyläsuunnitelma kertoo niin kylällä kauemmin asuneelle kuin uudelle asukkaallekin siitä, minkälainen kylämme on ja mihin asioihin halutaan yhdessä panostaa. Se helpottaa samalla asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen ja siten kylän rajallisten voimavarojen käyttöä.

Kyläsuunnitelma toimii hyvänä viestinviejänä kyläläisten ajatuksista ja toiminnasta myös kylän ulkopuolisille tahoille, kuten kuntien ja rahoittajien suuntaan. Kyläsuunnitelma pitää sisällään kyläläisten yhteisesti hyväksymiä päämääriä, jotka hyödyttävät laajasti alueen asukkaita. Tästä syystä myös Karhuseudun hallitus arvostaa kyläsuunnitelman olemassaoloa tehdessään päätöksiä yleishyödyllisten hankkeiden Leader-rahoituksesta.

Kyläsuunnitelman päivittäminen

Kyläsuunnitelman ei ole tarkoitus koskaan tulla täysin valmiiksi! Kyläsuunnitelmaa tavoitteineen päivitetään ja kehitetään tilanteiden ja tarpeen mukaan. Onko teidän kyläsuunnitelmanne ajantasalla tai onko sellaista vielä tehtykään?

Tutustu Karhuseudun alueella tehtyihin kyläsuunnitelmiin kunkin kylän omalla sivulla.