Paikallistaloutta Karhuseudulla -hanke

- Hankkeella aktivoidaan hakemaan Leader-tukia ja neuvotaan hankkeiden hakemiseen ja vetämiseen liittyvissä asioissa.

- Tarjotaan tukea ja neuvoja kylä- ja yhdistystoiminnan kehittämiseen

- Kannustetaan tiedottamaan ja käyttämään paikallisia palveluita ja tuotteita - siihen myös tarjotaan välineitä. 

- Kootaan yhteen teemahankkeita, joissa on lukuisia alahankkeiden toteuttajia. 

- Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten toimintaa esimerkiksi Nuoriso-Leaderin muodossa.

- Edistetään ekologisia valintoja ja lisätään ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöä sekä tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 - 31.12.2017 (2 vuotta ja 4 kk). 

Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella.