Kyliltä ja kylille

22.1.2018 12.52

Turvallisuuskoulutusta Karhuseudulla

Onko teidän yhdistyksellänne tarvetta ensiapu- tai järjestyksenvalvontakoulutuksille? Entä muille turvallisuutta lisääville koulutuksille?

Yhdistysten on kaikessa järjestämässään toiminnassa otettava osallistujien turvallisuus huomioon. Tämä pätee niin yhdistysten omiin jäseniin kuin myös erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuviin muihin ihmisiin.

  • Yksi merkittävä turvallisuutta parantava ja sitä kautta myös osallistujien viihtyisyyttä lisäävä tekijä on järjestyksenvalvonnan järjestäminen tilaisuuksien, tapahtumien ja järjestetyn toiminnan yhteyteen. 


  • Toinen tilaisuuksien turvallisuutta keskeisesti parantava asia on riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, jotka tietävät mitä tekevät. 
  • Myös muilla esimerkiksi viestintään ja etukäteissuunnitteluun kohdistuvilla taidoilla voidaan keskeisesti parantaa tilaisuuksien sujumista ja taata vaaratilanteiden syntyessä ihmisten turvallisuus.
Olemme saaneet viestiä kentältä siitä, että Karhuseudun alueella olisi tarvetta ja kysyntää turvallisuutta lisääville koulutuksille. Toivommekin nyt, että ne yhdistykset, joilla tarvetta tämän tyyppisille koulutuksille on, ottaisivat Karhuseutuun yhteyttä, niin voisimme lähteä viemään ideaa eteenpäin. 

Usein uuden toiminnan järjestäminen pitää sisällään tilaisuuksia tai tapahtumia, joissa turvallisuus pitää ottaa huomioon. Tällaisen toiminnan järjestämiselle on eduksi, jos yhdistyksillä itsellään on jäseninään henkilöstöä, joka pystyy tämän osuuden toiminnasta turvaamaan. 

Meillä tällä hetkellä auki olevista teemahankkeista Osaamista ja toimintaa Yhdessä! on valintakriteereiltään ja hakuohjeiltaan sellainen, joka mahdollistaa tuen hakemisen erilaisiin yhdistyksen toimintaa kehittämään pyrkiviin koulutuksiin. Hallituksen tukipäätökseen vaikuttaa keskeisesti mm. se, mitä uutta toimintaan hankkeen kautta tulee ja kuinka suuri on hankkeen toimenpiteistä hyötyvien ihmisten joukko.

Tukiprosentti Osaamista ja toimintaa Yhdessä! teemahankkeessa on 80 %. Hakuaika teemahankkeeseen päättyy 12.2.2018. 

Tukea voi hakea myös tavalliseen tapaan itsenäisenä hankkeena.  Kartoitamme myös muita mahdollisuuksia koulutuksien järjestämiselle, kun olemme selvittäneet kiinnostuneiden määrän.

Ottamalla yhteyttä Karhuseudun toimistoon kerromme mielellämme lisää. 

Hankeneuvoja, Lauri Penkkimäki
puh. 044 522 5797, 
lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi

Toiminnanjohtaja, Salme Pihlajamaa
 puh. 050 592 6022,
salme.pihlajamaa@karhuseutu.fiPalaa otsikoihinKarhuseudun kylät

Karhuseudun toiminta-alueeseen kuuluvat Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Porin maaseutualueet ja Ulvila, joihin kuuluu yhteensä yli 40 kylää.

Vasemmanpuoleisesta valikosta löydät Karhuseudun kylien omat sivut alueittain. Kunkin kylän omalta sivulta löytyy myös Karhuseudun kylillä -hankkeen kanssa laadituista kyläsuunnitelmista ja kyläesitteistä sekä linkit kyläyhdistysten omille Internet-sivuille.


Maisema jalkeen