Ympäristö, maisema ja energia kylillä -yleisötilaisuudet


Leader Karhuseutu järjestää kaksi avointa yleisötilaisuutta ympäristön, maiseman ja energiatehokkuuden teemoilla. Tutustu ohjelmaan ja lähde mukaan!


Y M P Ä R I S T Ö & M A I S E M A 


tiistaina 1.11.2016 klo 17.30 - 20.30 

Rantakartano, Isojoenrannantie 58, Pori


Kahvi & tervetulosanat, Johanna Seppä, Leader Karhuseutu ry


Limnologi Heikki Holsti / Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry -

Miten edetä lähijärven tai puron kunnostamisessa?


Kaisu Wallin / Maa- ja kotitalousnaiset - Maisema matkailun

vetovoimatekijänä - miten maisemaa kunnostetaan ja markkinoidaan?


Marjo Heino / Taike - Ympäristötaide - miten sitä tehdään ja miten sitä saa?


Marita Wallin / PIHA.SI - Yhteisöllinen kunto- ja aistipuutarha Luvialla -

millaisia hyötyjä yhteisestä puutarhasta on ja millaisia asioita kannattaa ottaa

huomioon?


Eija Mutila / Satakunnan ELY-keskus - Perinneympäristöt - tukea ylläpitoon ja

kunnostukseen ELY-keskuksesta


Anssi Riihiaho / Metsähallitus - Houkutteleva retkeilyreitti - käytännön

suunnittelu ja toteutus


70 % tukirahoitusta energiatehokkuutta ja varautumista parantaviin toimiin - teemahankkeen hakuinfo / Johanna Seppä, Leader Karhuseutu ryK Y L Ä T A L O T & E N E R G I A T E H O K K U U S - Tilaisuus peruttu!