Karhuseudun ajankohtaiset

28.2.2018

Digialusta tekee tuotteita ja osaamista tunnetuksi paikallisesti ja kansainvälisesti

Leader Karhuseudun Rural Flavours -hankkeella edistetään alueen osaamisen ja tuotteiden tunnettuutta ja parannetaan saavutettavuutta. Rakennettavalla digitaalisella alustalla nostetaan esille mm. paikallista ruokaa ja palveluita niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Leader Karhuseudun toiminnan vahvuus perustuu laajoihin yhteistyöverkostoihin ja sitoutuneisiin paikallistoimijoihin sekä hyviin kansainvälisiin suhteisiin.  Nyt Karhuseutu luo alueensa toimijoille suunnatun digitaalisen alustan, joka tekee paikallisia tuotteita ja palveluita paremmin tunnetuksi niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Alustan avulla pyritään kuvaamaan alueemme monitasoista ja heterogeenistä maaseutua uskottavasti. Tarkoituksena on, että digitaalinen alusta jää elämään ja toimii jatkossa keskeisenä kehitystyökaluna alueemme elinvoimaisuuden edistämisessä.

Digitaalisen alustan rakentaminen toteutetaan osana kansainvälistä Rural Flavours -hanketta, jossa tavoitteena on edistää alueen osaamisen ja tuotteiden tunnettuutta. Hankkeen avulla haluamme parantaa maaseudun palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Esille nostetaan muun muassa paikallista ruokaa, käsityötuotteita, aktiviteetteja, tapahtumia, innovaatioita ja maaseutumatkailun palveluita sekä alueen osaamista.  

Karhuseudun alueella on monipuolista osaamista niin yhteisöissä kuin yrityksissäkin. Osaamisen esille nostaminen on tärkeää. Tietoisuus lähialueen tuotteista ja palveluista lisää paikallisten kuluttajien kiinnostusta omaa aluetta kohtaan. Lisäksi tunnettuuden edistäminen auttaa paikallisia toimijoita löytämään myös uusia kumppanuuksia, jotka yhä useammin ovat kansainvälisiä.

Hankkeessa on mukana partnereina Espanjasta, Virosta, Kyprokselta, Portugalista ja Kroatiasta. Hyvien käytäntöjen vaihtoa edistetään esimerkiksi Local Flavours -festivaaleihin ja -seminaareihin osallistumalla. Näitä järjestetään jokaisessa partnerimaassa. Kansainvälisten kumppaneiden kautta alueemme osaaminen ja brändi saavat paremmin näkyvyyttä myös partnerimaissa.

Karhuseutu haluaa entistä aktiivisemmin rakentaa brändistään uudenlaista nykypäivän kehittäjäorganisaatiota. Puhtaan rahoittajan roolin sijaan Karhuseutu toimii useiden erilaisten työkalujen avulla maaseudun uskottavana ja modernina kehittäjänä.

 

Lauri Penkkimäki
hankeneuvoja ja Rural Flavours -hankevetäjä
Leader Karhuseutu

 

Rural_Flavours-hanke_kokoaa_digialustan_paikallisille-tuotteille
Digialusta kokoaa yhteen Karhuseudun alueen tuotteet, tapahtumat ja osaamisen. Esimerkiksi lähiruokaan liittyen.

 


Palaa otsikoihin