Karhuseudun ajankohtaiset

25.4.2017

Leader-rahaa jäljellä 900 000 euroa yrityksille ja yhdistyksille

Karhuseutu on myöntänyt tänä keväänä Leader-rahaa muun muassa pelastustoiminnan ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen, turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen sekä yritystoimintaan niin luomutilalle kuin Kiinan markkinoille suuntautuville matkailualan yrityksille.

– Tähän aikaan vuodesta Leader-euroja on hyvin jäljellä eli noin 900 000 euroa. Kevään viimeinen hakuaika päättyy 7.6., joten nyt kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä, jos haluaa tänä kesänä kehittää yritys- tai yhdistystoimintaansa Leader-rahoituksella toteaa Salme Pihlajamaa, Leader Karhuseudun toiminnanjohtaja.

Tässä muutamia esimerkkejä tänä vuonna rahoitetuista toimenpiteistä:

Nakkilan Kosket ry - Nakkilan Koskien palvelujen kehittäminen

Nakkilan koskien kalastajamäärät ovat olleet selvässä kasvussa viime vuosina. Nakkilankoskien alueelle rakennetaan kalastuspaikkoja, laavuja, veneenlaskupaikkoja ja opasteita.Karhuseudun tukemilla investoinneilla parannetaan koskien saavutettavuutta sekä lisätäänluonnossa liikkujien palvelutasoa jokiluontoa säästäen. Virkistyskäyttömahdollisuuksienlisääntymisestä hyötyvät sekä paikalliset ihmiset että matkailijat. Toimenpiteet edistävätkalastusmatkailun kasvua alueella ja tuovat tuloja paikallisille yrittäjille.Kokonaiskustannukset ovat 102 00 euroa, josta Leader-tuen osuus 51 000 euroa (50 %).

Jakamisen Paikka ry - Bazaari

Kokemäelle perustetaan Bazaari, joka tarjoaa työtä ja tekemistä turvapaikanhakijoille sekä maahanmuuttajille. Bazaarissa työntekijöinä ja palveluiden tuottajina toimivat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Bazaarissa tuotettavia palveluja ovat esimerkiksi Tee- kahvilatoiminta, etnisten ruokien ja leivonnaisten valmistus ja myynti, parturipalvelut, kerhot ja opetustoiminta (esim. suomen kielen opetus ja tietoteknisten taitojen opetus), taideprojektit, ryhmäliikunta sekä Bazaari matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Lisäksi palveluja tuotetaan asiakkaiden kotona. Bazaari-toiminnalla tuetaan turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja mahdollisuutta tutustua suomalaiseen työkulttuuriin. Toiminnan käynnistämiseen saatiin Karhuseudulta Leader-tukea 40 000 euroa.

Saaren luomuosuuskunta - elintarviketila mahdollistaa luomujatkojalosteet

Saaren luomutilalla Ulvilassa on pitkät perinteet luomutuotannossa. Nuorten yrittäjien tullessa mukaan perustettiin tänä keväänä Saaren luomuosuuskunta. Saaren luomuosuuskunta rakentaa tilan yhteyteen Karhuseudun myöntämän Leader-tuen avulla elintarviketilan, joka mahdollistaa tilan oman marja- sekä vihannessadon käsittelyn monipuolisiksi jatkojalosteiksi. Näin pystytään vähentämään satohävikkiä, jalostamaan tuotteita arvokkaampaan muotoon ja samalla lisäämään yhteistyötä alueen muiden luomuviljelijöiden kanssa. Lisäksi tarjotaan mehustusta sekä muita jalostuspalveluja rahtityönä yksityisasiakkaille ja yrityksille. Elintarviketilan lisäksi rakennukseen sisältyy toimintaa tukeva uusi myymäläosio, joka mahdollistaa myös vierailujen, erilaisten kurssien ja tapahtumien järjestämisen. Karhuseutu myönsi investointeihin tukea 35 %:ia.

SAMK Yritysryhmähanke - Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille

Kokemäellä sijaitsevan Ali-Ketolan tilan sekä kahden muun satakuntalaisen yrityksen eli Korsuretket Oy:n ja Uusi Sieravuori Oy.n yhteiselle yritysryhmähankkeelle myönnettiin Leader-tukea. Hallinnoijana toimii Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Yritykset tuotteistavat vetovoimaisia matkailutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi, kokoavatmarkkinointi materiaalia kiinan kielellä ja osallistuvat ITB China -messuille (10.-12.5.2017). Toimenpiteillä lisätään matkailuyritysten kansainvälistymistä Kiinaan, liiketoimintamahdollisuuksia, yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa ja yritysten kilpailukykyä. Leader-tuen osuus on 75 %:ia.

Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri - Koivuniemen leirikeskuksen majoitusrakennus

Porin Pastuskerissa sijaitsevan Koivuniemen Leirikeskuksen vuotuista käyttöaikaa lisätään peruskorjaamalla majoitusrakennus. Majoitustiloja käytetään leirien järjestämiseen, käyttäjinä ovat mm. Punaisen Ristin paikalliset osastot, vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja omaishoitajat ympäri Satakuntaa. Korjauksen jälkeen vuotuinen majoitusmäärä kasvaa 1500 yöpymisvuorokaudesta 2000:en. Kokonaiskustannukset ovat 114 00 euroa, josta Karhuseudun puoltaman Leader-tuen osuus 34 000 euroa (30 %).


Lisätietoja Leader-hankkeista & yhteystietoja hankkeisiin:
Salme Pihlajamaa 050 5926022 /salme.pihlajamaa@karhuseutu.fi


Palaa otsikoihin