Karhuseudun ajankohtaiset

15.1.2019

Leader Karhuseudun kautta yhdistysten ja yritysten hankkeille jaossa 500 000 euroa vuonna 2019

Isompien hankekokonaisuuksien lisäksi panostetaan alueen yhteisöjen pieniin tarpeisiin. Vuoden alussa aukesi kaksi teemahankehakua, joiden kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pienille investoinneille ja kehittämistoimille. Tänä vuonna Leader-ryhmissä aletaan jo valmistautua uuteen EU-ohjelmakauteen 2021–2027.

Syys-joulukuussa 2018 hankepäätöksen sai kuusi uutta Leader Karhuseudun kautta haettua hanketta, selviää Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien loppuvuoden 2018 rahoituskatsauksesta (maaseuturahasto).

Syys-joulukuussa Leader Karhuseudun kautta rahoitusta sai viisi yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Leader-tuen osuus on noin 143 700 euroa kokonaiskustannuksiltaan 258 000 euron hankkeissa. Yritystukipäätöksiä tehtiin yksi. Leader-tuen osuus kokonaiskustannuksiltaan 11 500 hankkeessa on noin 2 300 euroa.

Yhteensä vuonna 2018 myönteisen rahoituspäätöksen sai kolme yritysten ja kahdeksan yhteisöjen hanketta. Lisäksi teemahankkeiden kautta rahoitusta sai 18 yhdistysten pientä investointia. Yrityksille myönnettiin tukea 16 500 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 65 400 euroa. Yhteisöjen hankkeille tukea myönnettiin 501 900 euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 822 000 euroa. Kyse on ELY-keskuksen viranomaispäätöksen saaneista hankkeista.

– Viime vuoden tapaan vuonna 2019 panostetaan isompien hankekokonaisuuksien lisäksi yhteisöjen pieniin tarpeisiin. Teemahankehaku on käynnissä alkuvuodesta ja keskittyy pieniin investointeihin sekä toiminnan kehittämiseen. Yhteisöjen lisäksi yritystuista on tullut viimeisen vuoden aikana runsaasti kyselyitä. Eri toimialat ovat löytäneet rahoitusmahdollisuudet tällä ohjelmakaudella. Maaseuturahaston lisäksi yrityksiä on ohjattu muiden tahojen erilaisten palvelujen ja tukien pariin, kertoo Leader Karhuseudun toiminnanjohtaja Salme Pihlajamaa.

– Satakunnassa iso vahvuus on yhteistyö yritysneuvontaa tarjoavien toimijoiden kesken. Liiketoiminta- ja kannattavuus- sekä maksuvalmiuslaskelmissa auttavat mm. ProAgrian yritysneuvojat. Tämä helpottaa toimimista.

Uusi EU-ohjelmakausi lähestyy, strategiatyö alkaa

Karhuseudun yhdistysten ja yritysten hankkeille vuonna 2019 jaettava rahoituskehys on noin 500 000 euroa.

– Vuosi 2019 on viimeinen täysi rahoitusvuosi 2020 päättyvällä ohjelmakaudella. On mahdollista, että saamme alueelle lisäkehystä loppuvuodesta. Hankkeille voidaan myöntää toteutusaikaa vuoden 2021 loppuun saakka, Pihlajamaa sanoo.

Paikallisten kehittämisstrategioiden valmistelu uutta EU-ohjelmakautta (2021-2027) varten käynnistyy Leader-ryhmissä jo kevään 2019 aikana. Karhuseutu tulee keräämään alueen asukkailta ja eri toimijoilta tietoa siitä, mitä jatkossa alueella pitäisi rahoittaa.

– Erityisesti kaivataan vinkkiä siitä, minkälaisia älykkäitä uudentyyppisiä ratkaisuja tarvitaan Karhuseudun alueelle 2020-luvulla, Pihlajamaa sanoo.


Vuonna 2018 yhteensä 51 yritysten hanketta ja 67 yhteisöjen hanketta sai tukea Leader-ryhmien kautta. Lisäksi Leader-ryhmien 8 teemahankkeen kautta myönnettiin rahoitusta yli 60 yhdistyksen pienenpiin investointi- ja kehittämistoimiin. Satakunnan alueella toimivat Leader Joutsenten reitti, Leader Karhuseutu, Leader Pyhäjärviseutu, Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Ravakka.

Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.


Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin:

LIITE 1.  HANKETUET  9–12/2018 (SATAKUNNAN ELY-KESKUS JA LEADER-RYHMÄT)

LIITE 2.  YRITYSTUET 9–12/2018 (SATAKUNNAN ELY-KESKUS JA LEADER-RYHMÄT)


Lisätietoja:

Salme Pihlajamaa  050 592 6022 / salme.pihlajamaa(@)karhuseutu.fi

Karhuseutu_juustolan-kasityolaiset-kv-hanke-Kokemaki
Kokemäellä ensi kertaa 10.–16.12.2018 järjestetty Juustolan joulukatu Christmas street festival on tulosta tästä Juustolan käsityöläisten ja latvialaisten kumppanien yhteisestä hankkeesta. Joulukatu tulee myös ensi vuonna!


Palaa otsikoihin