Karhuseudun ajankohtaiset

20.3.2018 11.13

Leader Karhuseudun vuosikokous

Leader Karhuseudun sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.3.2018 klo 18.00 Reposaari-talolla, Kirkkokatu 20, Pori.

KUTSU KARHUSEUTU RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

 Toivotamme kaikki Karhuseutu ry:n jäsenet tervetulleeksi yhdistyksemme vuosikokoukseen

 keskiviikkona 28.3.2018 klo 18.00 Reposaari-talo, Kirkkokatu 20, Pori

 
Kokouksen aikataulu:

Klo 17.30 - 18.00               Kahvitarjoilu, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Klo 18.00                             Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutos sekä palkitaan Vuoden hankkeet.

Kokousmateriaalit löydät täältä.

 

Sääntöjen mukaisesti kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Tällöin tulee ilmoittautumisen yhteydessä esittää yhdistyksen tai yrityksen luovuttama valtakirja. Yksi edustaja voi edustaa itsensä lisäksi vain yhtä yhteisöä tai yritystä. Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa.


TERVETULOA!

 Karhuseutu ry:n puolesta,

Salme Pihlajamaa, toiminnanjohtaja


ASIALISTA 

1.    Kokouksen avaus 

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.    Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutoksesta

Karhuseudun hallitus esittää sääntömuutosta kohtaan 12 

6.    Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 

7.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. 

9.    Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen tilalle ja muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle. Kuusi vuotta hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä olleen tilalle tulee sääntöjen mukaan valita uusi jäsen. 

Erovuoroiset:

·         Puheenjohtaja: Timo Wallin, Pori

·         Varsinaiset jäsenet:
Ansa Kulmala, Noormarkku
Kauko Ketola, Kokemäki
Heidi Helkiö-Mäkelä, Luvia
Seija Hakala, Harjavalta

·         Varajäsenet
Pasi Pitkänen, Pori (eroaa, valitaan henkilö tilalle yhdeksi vuodeksi)
Marjo Joki-Kouhila, Ulvila
Päivi Myllykoski, Nakkila
Juha Kantola, Pori
Maarit Naakka, Harjavalta
Risna Aho, Luvia

 10.  Valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varajäsenet

 11.   Kokouksen päättäminen
Palaa otsikoihin