Karhuseudun ajankohtaiset

1.12.2017 13.45

Paikallisuus on kotimaisuuden jatke

Valtakunnallisen Osta työtä Suomeen -päivän kunniaksi Leader Karhuseutu haluaa tuoda esille muutamia hyviä vinkkejä paikallistason palveluiden ja tuotteiden hankintaan.

Osta työtä Suomeen -päivä

Valtakunnallisen Osta työtä Suomeen -päivän tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien huomiota omiin päivittäisiin valintoihinsa. Nostamalla esille suomalaisen työn, tuotteiden ja palveluiden roolia hyvinvointimme perustana voimme hienosti juhlistaa 100-vuotista Suomea. 
Kalastus

Paikallisilla tuotteilla ja palveluilla on iso rooli alueensa elinvoimaisuuden ylläpitäjänä

Tutkimuksissa ja mediassa on toistuvasti tuotu esille sitä, että sijoittamalla kuluttajina kotimaisiin valintoihin muutama euro nykyistä enemmän voitaisiin suomalaisten työpaikkojen määrää merkittävästi lisätä. Yleisenä esimerkkinä käytetään seuraavaa:
 • 10 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuositasolla jokaista 10 € kohden, minkä suomalaiset laittaisivat kuukaudessa enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin. 
Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden suosimisella on joka tapauksessa valtava kansantaloudellinen ja hyvinvoinnillinen vaikutus. Tätä ajatusta voi ja kannattaa jatkaa myös pidemmälle aina paikallistasolle asti. 

Ilman paikallisten yrittäjien, tuotteiden ja palveluiden tuottajien, vaikutusta alueiden elinvoimaisuutta on vaikea ylläpitää. Lähellä tuotetut palvelut ja tuotteet houkuttelevat alueelle uusia asukkaita eli kuluttajia ja pitävät nykyiset tyytyväisinä. Uskaltanee väittää, että nykypäivän yksi keskeisimmistä asuinpaikkojen valintakriteereistä liittyykin juuri palveluiden ja tuotteiden saatavuuteen ja laatuun. Jos vielä alueen työllisyysmahdollisuudetkin ovat tätä kautta korkealla, on alueen tulevaisuudennäkymä valoisa.

Alueiden pitäminen elinvoimaisena vaatii usein markkinoiden perusdynamiikkaa: alueen kuluttajat käyttävät rahaa alueensa palveluihin ja tuotteisiin, mikä taas puolestaan pitää palvelut alueella tulevaisuudessakin. Lähellä käytetty raha jääkin usein kiertämään alueelle ja luo moninkertaista hyötyä jokaiselle alueen toimijalle.

Euroja

Suosimalla paikallisuutta raha jää usein alueelle

Miksi suosia paikkallista?

 • Nopeampi toimitusaika
 • Rahti suoraan paikalle

 • Käyttöopastus ja asioinnin helppous
 • Lyhyemmät noutomatkat tarvikkeille
 • Pienemmät matkakulut

 • Takuuasioiden hoitaminen
 • Laatuasiat
 • Tekniset ominaisuudet ja räätälöinti omiin tarpeisiin
Ylläolevassa listauksessa on tuotu esille asioita, joita yleensä paikallisuuteen liitetään tuotteita ja palveluita hankittaessa. Näitä voi ja kannattaa käyttää myös hankintojen teon perusteluina, jos sellaiseen on tarvetta.

Hintavertailun tekeminen

Hankintojen kohdalla hintavertailun tekeminen on aina järkevää. Leader-hankkeissa hintatason selvityksen tekeminen hankinnoista tulee pakolliseksi, kun kyse on yli 2500 € hankinnoista.

Tavanomaisen hintatason selvittäminen voidaan tehdä monella eri tavalla, kunhan asia tulee hoidetuksi. Kolmelta toimittajalta tehtyä hintatasoselvitystä voidaan pitää riittävänä. Sen voi tehdä esimerkiksi:
 • Sähköpostikyselyllä
 • Puhelinsoittokierroksella
 • Nettisivuilla tehdyllä vertailukierroksella
Hintatason selvityksestä on tehtävä muistiinpanot, joista käy ilmi:
 • Mitä halutaan ostaa
 • Mistä kolme eri hintaa on saatu

 • Hinnat tai tarjoukset
 • Mikä toimittaja valitaan ja perustelut valinnalle
 • Päivämäärä ja allekirjoitus

Hintatason selvittäminen kätevästi

Tarjouspyyntöjen lähettäminen suoraan yrityksille on usein paras tapa. Sähköpostilla asia onnistunee helposti. Seuraavat asiat on hyvä laittaa tarjouspyyntöön:
 • Mitä aiotaan hankkia
 • Tilausmäärä, kappalemäärä tms.
 • Millä perusteella valinta tehdään (hinta vai jokin muu kriteeri)
 • Muita hakijalle tärkeitä seikkoja (esimerkiksi toimitusajat)
 • Mihin mennessä tarjous pitää antaa (päivämäärä)
Kaikki saadut tarjoukset kannattaa kerätä yhteen ja niiden perusteella tulee valita paras vaihtoehto. Paras vaihtoehto ei aina ole halvin hinta.


Päätöksen jälkeen valintapäätös on hyvä kirjata kirjallisesti ylös ja dokumentti allekirjoittaa.


Miten paikallisen toimijan löytää?

Paikallisten tuotteiden ja palveluiden löytäminen voi joskus olla haastavaa, koska kaikki eivät käytä resurssejaan toimintansa markkinoimiseen tai tunnettuuden edistämiseen. Ohessa alle on kerätty ohjelista siitä, miten oman alueen toimijoita voi yrittää löytää:


 • Paikalliset yrittäjäyhdistykset tietävät usein alueensa toimijat
 • Paikalliset kyläyhdistykset ovat usein hyvin perillä alueensa toimijoista
 • Paikallislehdet; moni yrittäjä ilmoittaa toiminnastaan edelleen säännöllisesti paikallismediassa.
 • Kunta 
 • Tuttavapiiri voi tietää hyvin jonkin ammattilaisen, joka ei mainosta.
 • Paikalliset ryhmät esimerkiksi Facebookissa ovat hyviä tiedonlähteitä.

Paikallistoiminta palvelevaksi

Lopuksi

Osta työtä Suomeen -päivän ajatus on äärimmäisen hieno ja tärkeä. Suomi on kuitenkin osiensa summa, minkä vuoksi paikallistason omien alueellisten palveluiden ja tuotteiden suosiminen päivittäisissä valinnoissa on suomalaisen työn tukemista puhtaimmillaan. Samalla se pitää alueet elinvoimaisina ja hyvinvoivina myös tulevaisuudessa.

Palaa otsikoihin