Karhuseudun ajankohtaiset

27.11.2017 11.45

Yhdistysten digimarkkinointi-ilta ja teemahankeinfo

Torstaina 30.11. klo 16.30-19.30 järjestetään Karhuseudun toimistolla yhdistysten digimarkkinointiin suunnattu koulutustilaisuus. Koulutuksen ohella tarjolla on myös ajankohtainen teemahankkeiden hakuinfo.

Torstai 30.11.

klo 16.30-19.30
PAIKKA: Karhuseudun toimisto


Karhuseutu avaa 1.12.2017 haun kolmeen teemahankkeeseen. 


Aloitamme torstaina illan klo 16.30 käymällä läpi teemahankkeen hakemiseen liittyvät asiat. Teemahankkeissa Leader Karhuseutu toimii hankkeen varsinaisena hakijana. Teemahankkeet on suunniteltu ensisijassa 500 € - 5 000 € tukimäärää vaativien toimenpiteiden mahdollistamiseen. Jos yhdistyksenne suunnitelmissa on pienempien kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, kannattaa ehdottomasti tulla torstaina 30.11 paikanpäälle.


Teemahankkeet ovat siitä yhdistyksille loistavia, että jo hyvin pienellä omalla rahoituksella yhdistys pystyy toteuttamaan laadukasta toimintansa kehittämistä. Tällä kertaa tukiprosentit ovat Nuoret Yhdessä! ja Kohtaamisia Yhdessä! kohdalla 70 % ja Osaamista ja toimintaa Yhdessä! 80 %. 


Esimerkiksi Nuoret Yhdessä! teemahankkeen osalta kiinteän 70 % tukimäärän lisäksi talkoiden määrä voi olla omarahoitusosuudesta jopa 90 %.  Käytännössä tämä tarkoittaa parhaimmillaan seuraavaa:


 • Tukiprosentti on 70 % kaikilla alahankkeiden toteuttajille
  • Minimituen määrä teemahankkeissa on 500 €

  • Yksityisen oman rahoituksen määräksi jää siis 30 % 
   • eli minimissään n. 215 € , 
   • josta talkoiden osuus maksimissaan 90 % (= 193 €)
   • talkootyötunnin arvo on henkilöltä 15 € (eli yhteensä n. 13h henkilötalkoita / 2 hlöltä työpäivä) 
  • omaa rahaa tarvitaan minimissään 10 %, joka on tässä tapauksessa yhteensä  n. 21,5 €.
Parhaimmillaan jo muutaman kympin omalla rahalla yhdistys voi saada hyvään ideaan rahoitusta 500 €


Teemahankkeiden hakuaika on tällä kertaa rajattu Nuoret Yhdessä! osalta 15.1.2018 ja Kohtaamisia Yhdessä! sekä Osaamista ja toimintaa Yhdessä 12.2.2018 asti. Suosittelemme olemaan ajoissa liikkeellä, jotta ehdimme tarjota jokaiselle neuvontaa.

Digikoulutusta yhdistysten tarpeisiin


Hakuinfon jälkeen jatkamme iltaa klo 17.30 yhdistysten digimarkkinointiin keskittyvällä koulutuksella, joka on saanut paljon kehuja käytännönläheisyydestään.

Kouluttajana toimii Eija Eloranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti seuraaviin yhdistysten toiminnan markkinoinnin kannalta tärkeisiin teemoihin:

 • Millaisia verkkoviestinnän työkaluja ja kanavia yhdistyksille on tarjolla?
 • Miten tehdään vaikuttavaa viestintää verkossa ilmaiseksi?
 • Millaista maksullista mainontaa kannattaa tehdä vai kannattaako? Esimerkiksi Facebook yms.
 • Miten yhdistys voi seurata tehoaako mainonta?

Ilmoittautumiset torstain 30.11. tilaisuuteen Laurille! p. 044 5225797 tai lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi


Tervetuloa!


Palaa otsikoihin