Aloita hanke vasta sitten, kun se on vireillä!

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet saanut ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Vireilletuloilmoitus tulee Hyrrään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen maanmittauslaitoksen sähköpostiosoitteesta.

Toteutus omalla riskillä vireilletulosta rahoituspäätökseen

Hakija toteuttaa hanketta omalla riskillä siihen saakka, kunnes saa virallisen rahoituspäätöksen. Omalla riskillä tarkoittaa, että kaikki hankkeessa tehtäväksi suunniteltu ei välttämättä ole tukikelpoista osin tai kokonaan. Mikäli hanketukipäätöksessä joitakin kuluja on linjattu jätettävksi tuen ulkopuolelle; ts.  ne ovat hakijan omalla riskillä toteutettuja, ei niitä tuki- tai maksuhakemuksesta huolimatta makseta hakijalle.

Lue hanketukipäätös

  • Kiinnitä huomiota, mikä on hankkeelle myönnetty kokonaissumma ja tukiprosentti.
  • Tarkista hankkeen vireilletulopäivä ja toteutusaika.
  • Lue päätöksen erityisehdot, joissa voi olla esim. rajauksia hankesuunnitelman tukikelpoisiin toimenpiteisiin tai menettelytapaohjeita esimerkiksi viestinnästä (käytä EU-lippulogoa, EU:n Leader- ja Leader-ryhmän logoa).
  • Toimita Leader-ryhmään hanketta toteuttavien henkilöiden yhteystiedot elleivät ne ole samat kuin hankehakemuksessa.
  • Tarkista talkoiden osuus omarahoituksesta ja varaudu täyttämään talkootyölomake

Leader-ryhmä on hanketoteuttajan lähin apuri läpi hankkeen

Leader-ryhmä järjestää mielellään hanketoteuttajille aloituspalaverin, jossa käydään hankekohtaisesti läpi hankkeen toteuttaminen vaiheittain läpi: hankeviestintä, hintatasonselvitys, maksuhakemus ja raportointi sekä tarkastukset. Hanketoteuttajan on hyvä muistaa olla yhteydessä Leader-ryhmään aina kun siltä vähänkään tuntuu!