Karhuseudun teemahankkeet 2016

Teemahanke – mikä se on?

Teemahankkeen avulla yleishyödylliset yhdistykset pääsevät toteuttamaan pieniä kehittämisideoitaan. Tavanomaisissa hankkeissa on 5000 euron minimitukiraja, mutta teemahankkeessa Karhuseutu kokoaa yhteen yhdistysten pieniä hankkeita muodostaen näin yhden isomman kokonaisuuden. Yhdistysten omien hankkeiden minimikustannusarvio on 500 euroa.

Karhuseudun hallitus päättää teemahankkeelle yhteisen teeman, jonka puitteissa yhdistykset voivat suunnitella omia hankkeitaan. Teemahanke voi olla investointia tai kehittämistä. Investointia sisältävässä hankkeessa voidaan rakentaa, kunnostaa tai esimerkiksi hankkia koneita tai laitteita. Kehittämishankkeissa voidaan kustannuksia osoittaa esimerkiksi jonkun toiminnan tai palvelun aloittamiseen tai laajentamiseen.

Tarvittaessa Karhuseudulta autetaan hankkeen suunnittelussa, ja hakuajan jälkeen Karhuseudun hallitus päättää teemaan mukaan otettavat hankkeet. 

Ympäristöstä energiaa -teemahanke 

Haluatko parantaa lähiympäristön tilaa, siistiä maisemaa tai parantaa kylätalon kierrätysasioita tai energiatehokkuutta? Tutustu uuteen Ympäristöstä energiaa -teemahankkeen hakuun!

Kalastus