Karhuseudun teemahankkeet

karhuperhe

Teemahanke – mikä se on?

Teemahankkeen avulla yleishyödylliset yhdistykset pääsevät toteuttamaan pieniä kehittämisideoitaan. Tavanomaisissa hankkeissa on 5000 euron minimitukiraja, mutta teemahankkeessa Karhuseutu kokoaa yhteen yhdistysten pieniä hankkeita muodostaen näin yhden isomman kokonaisuuden.

Karhuseudun hallitus päättää kullekin teemahankkeelle aina yhteisen teeman, jonka puitteissa yhdistykset voivat suunnitella omia alahankkeitaan. Teemahanke voi olla investointia tai kehittämistä. 

  • Investointia sisältävässä hankkeessa voidaan rakentaa, kunnostaa tai esimerkiksi hankkia koneita, harrastusvälineitä tai laitteita. 
  • Kehittämishankkeissa voidaan kustannuksia osoittaa esimerkiksi jonkun toiminnan tai palvelun aloittamiseen tai uuden osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kouluttamalla.

Tarvittaessa Karhuseudulta autetaan hankkeen suunnittelussa, ja hakuajan jälkeen Karhuseudun hallitus päättää teemaan mukaan otettavat hankkeet. 

Tulevat teemahankkeet

Otson Pienet Investoinnit! - vapaa-ajan ja hyvinvoinnin investointeja Karhuseudun alueella


  • Minimikustannukset ovat 500 € 
  • Tukiprosentti on 50 % (= minimituen määrä 250 €

Otso Kehittää! - kehittämisteemahanke Karhuseudun alueelle.

  • Minimikustannukset ovat 715 € 
  • Tukiprosentti on 70 % (= minimituen määrä 500,5 € )

Haku aukeaa 1.12.2018.
Ota yhteyttä Karhuseudun toimistoon, ilmoittaudu ja keskustellaan lisää!

Maisema jalkeen