Leader Karhuseutu saa 3,33 miljoonaa euroa paikalliseen kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi virallisesti Leader Karhuseudun strategian viime viikon lopulla ja osoitti maaseudun paikalliseen kehittämiseen 3,33 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 2023–2027.

Leader-toiminnan tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta, kehittää paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tukea mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätä osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader Karhuseutu pyrkii tähän tavoitteeseen uuden strategiansa Tulevaisuuden Teljä avulla.

Leader Karhuseudun strategian päätavoitteina ovat harrastusten ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien edistäminen, työllisyyden, elinvoiman ja innovaatioiden lisääminen, paikallisyhteisöjen palvelujen ja maaseutuasumisen turvaaminen sekä ympäristö ja energiatehokkaat ratkaisut. Strategian läpileikkaavina teemoina ovat pitovoima ja hyvinvointi, elinvoima sekä vastuullisuus. Strategia sai Maa- ja metsätalousministeriöltä hyvän palautteen. Strategian läpileikkaavia teemoja pidettiin osuvina, strategian tavoitteita korkealle asetettuina ja strategiasta välittyi innokkuus.

Rahoitusten haku alkaa keväällä

Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi. Leader Karhuseutu rahoittaa kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan alueilla. Kauden 2023–2027 rahoitusta pääsee hakemaan myöhemmin keväällä, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat.

Suomessa toimii alkaneella ohjelmakaudella 52 maaseudun kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää ja Leader-toiminnan rahoitus on yhteensä 230 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueen kunnilta.

Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta. Leader Karhuseudun tukikelpoisella alueella asuu noin 52 000 asukasta.