Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-rahoituksella voidaan muun muassa kunnostaa tai rakentaa kokoontumispaikkoja, leikki- ja liikuntapuistoja sekä luonto- ja lähiliikuntakohteita. Hanketukimuodot yhdistyksille ja yhteisöille ovat yleishyödyllinen kehittämishanke ja yleishyödyllinen investointihanke. 

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää:

 • harrastusvälineiden, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan 
 • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai kunnostamiseen
 • energiatehokkuutta parantaviin ja energiaa säästäviin investointeihin
 • luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
 • turvallisuutta ja varautumista edistäviin investointeihin
 • pieniin vesihuoltoon, digitalisaatioon, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin

 

Tuen määrä

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50–70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. 

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää:

 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämis- ja ilmastotoimiin
 • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
 • maisema-, kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
 • ympäristön ja vesien suojeluun
 • luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • koulutukseen
 • tiedonvälittämiseen

Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:

 • palkat ja palkkiot
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut välittömät kulut
 • talkootyö 

Tuen määrä

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 70-85 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.

 

Pienhankkeet – alle 8000 € kustannukset

 • Uusi rahoitusinstrumentti, joka korvaa aiemmat teemahankkeet
 • Haetaan myös Hyrrässä. Tuen maksaminen kertakorvauksena hankkeen päätyttyä
 • Pienet kehittämishankkeet 70–85 % tuki (ks. kehittämishankkeet)
 • Pienet investointihankkeet 50–70 % tuki (ks. investointihankkeet)

 

Koulutus  ja tiedonvälitys

 • Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun yhteisöt, yrittäjät sekä viljelijät
 • Ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta ja laajempia koulutuskokonaisuuksia
 • Voidaan hankkia mm. osaamista, ammatillista koulutusta, valmennusta ja toteuttaa työpajoja
 • Tiedonvälityshankkeet tavoittelevat laajaa yleisöä ja niiden avulla välitetään uusinta tietoa muita menetelmiä kuin koulutusta käyttäen
 • Voidaan laatia tai päivittää mm. esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia

Tuen määrä

Pääsääntöisesti 50 – 85 % tuki hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Älykäs kylä -yhteistyöhanke

 • Älykäs kylä on maaseutualueen yhteisö, joka hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia oman toiminnan ja toimintaympäristön kehittämisessä.
 • Älykkäät kylät yhteistyöhankkeella edistetään uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Hankkeessa on vähintään kaksi toimijaa, kumppania, jotka yhdessä etsivät ratkaisuja johonkin haasteeseen. Hankkeessa rakennetaan yhteinen suunnitelma (strategia) ja sen käytännön toteutus.
 • Älykkäät kylät yhteistyöhankkeen suunnitteluun on mahdollisuus saada kertakorvauksena 5000 euron valmisteluraha. Valmistelurahalla voidaan selvittää, onko hankkeella onnistumisen edellytyksiä.
 • Älykkäät kylät -yhteistyöhanke voi olla useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

Tuen määrä

Vähintään 80 % tuki hankkeen kokonaiskustannuksista.