Yhdistyssparraamo

Yhdistyssparraamo on yhdistyksen tukena

Yhdistysten ja kolmannen sektorin rooli paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden sekä aktiivisuuden edistäjänä on elintärkeä. Yhdistykset luovat harrastusmahdollisuuksia, ylläpitävät kokoontumispaikkoja, järjestävät tapahtumia sekä luovat yhteisöllisyyden kokemuksia. Yhdistykset ovat tärkeitä maaseudun kehittäjiä ja pito- ja vetovoiman ylläpitäjiä, mutta haasteita on monia.

Yhdistyssparraamon tavoitteena on vahvistaa yhdistysten toimintakykyä alueella tarjoamalla ja kehittämällä työkaluja yhdistysten käyttöön,  jalkauttaa hyväksi havaittuja toimintamalleja sekä vastata osaamistarpeisiin ja yhdistystoiminnan haasteisiin.

Katse nykytilaan eli yhdistyksen kuntokartoitus

Yhdistyksillä voi olla toiminnan pyörittämisessä haasteita. Yhdistyksen kuntokartoituksen tavoitteena on selvittää, mitä ne haasteet juuri teidän yhdistyksessänne on.

Kuntokartoitus selvittää mm.:

  • Mikä on yhdistyksen perustehtävä?
  • Millainen on yhdistyksen toimintaympäristö?
  • Miten jäsenmäärä on kehittynyt ja miten yhdistys saa aktivoitua jäseniä mukaan toimintaan? Entä miten vastuut on yhdistyksessä jaettu?
  • Miten yhdistyksen viestintä ja tiedotus toimii? Saavatko jäsenet tiedon helposti? Miten yhdistys viestii toiminnastaan ulkopuolisille?
  • Millaisia osaamistarpeita yhdistyksessä on?

Toimiva viestintä on perusedellytys toimivalle yhdistykselle!

ihminen kävelee riippusillan yli
Säpilän riippusilta on merkittävä virkistysreitti Kokemäellä.

Kohti suunnitelmia eli yhdistyksen tulevaisuusvisio

Kun saamme selville yhdistyksen nykytilan, tarjoaa se pohjan tulevaisuuden suunnitelmien laatimiselle. Kuntokartoituksessa selviävät myös ne haasteet, joita yhdistys tällä hetkellä toiminnassaan kohtaa.

Tulevaisuusvisiossa on tärkeää määrittää, mitkä ovat yhdistyksen tulevaisuuden tavoitteet ja visio. Tulevaisuusvisiossa myös määritellään se,  millä keinoilla yhdistyksessä aiotaan nuo tavoitteet saavuttaa.

Tulevaisuusvisio on työkalu, jonka avulla yhdistyksellä on mahdollisuus kehittää omaa toimintaa. Tulevaisuusvisio on yhdistyskohtainen ja sen avulla yhdistys voi suunnitella, millaisilla ratkaisuilla tulevaisuutta kohti aletaan suunnata.

koulutuksia, ideointia ja yhteistyötä

Yhdistyssparraamo tekee yhteistyötä yhdistysten lisäksi kuntien kanssa. Tavoitteena on järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia, jotka tukevat yhdistysten tulevaisuuden suunnittelua. Lisäksi tavoitteena on lisätä osaamista ja yhdistysten välistä yhteistyötä alueella, jotta yhdistykset rohkaistuvat kokeilemaan myös täysin uusia ideoita.

Koulutukset ja työpajat pohjautuvat yhdistysten todellisiin tarpeisiin. Osallistu kyselyyn ja kerro, millaista osaamista sinun yhdistyksessäsi kaivataan lisää. Voit olla muutenkin yhteydessä matalalla kynnyksellä, katri.maenpaa@karhuseutu.fi tai puhelimitse 044 973 3416.

Tukea ja rahoitusta yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

Jos yhdistys on käynyt Yhdistyssparraamon kanssa yhteisen polun tähän saakka ja innostusta yhdistyksen toiminnan kehittämiseen löytyy edelleen, ohjaamme mielellämme yhdistystä eteenpäin.

Uusi ohjelmakausi on juuri alkanut ja uudet rahoitusmahdollisuudet avautuvat kevään 2023 aikana. Ota yhteyttä!