Sosiaalinen kehittäminen

Leader Karhuseudulla on jo pitkät perinteet sosiaalisessa kehittämisessä, sillä ensimmäinen hanke Lähde mukaan! toteutettiin vuosina 2015-2017 yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tätä hanketta seurasi Ahkerasti yhdessä! -hanke, jonka yhdistys toteutti itsenäisesti. Hankkeen rohkaisevien  tulosten perusteella yhdistys päätyi hakemaan kahta samanaikaisesti toteutettavaa sosiaalisen kehittämisen hanketta: Kokemuksella Duuniin!, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Fyffee!-Matkalla oman talouden hallintaan, jota rahoittaa STEA.

Sosiaalisen kehittämisen tavoitteena on auttaa henkilöitä, jotka ovat taloudellisesti haastavassa asemassa tai vaativassa työmarkkina-asemassa. Hankkeilla pyritään parantamaan osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä taloudellista toimintakykyä. Myös arjenhallinnan parantaminen sekä elämänlaadun kohentaminen kuuluvat sosiaalisen kehittämiseen. Tärkeä osa LEADER Karhuseudun sosiaalista kehittämistä on asiakkaiden osallisuuden parantaminen niin yleisesti kuin työelämässä ja taloudellisesti.

Sosiaalinen kehittäminen perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.Lähtökohtana on aina kuitenkin asiakkaan oma tilanne.