Ahkerasti yhdessä

""

Toteutusaika: 1.8.2017-31.7.2020

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hankkeen tavoitteena oli parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä, edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä erityisesti kaupungin reuna- ja lähiöalueilla. Hankkeen toiminta perustui kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

 

Hankkeen tuloksista tulee lisätietoa tähän loppuraportin valmistuttua.

 

Lisätietoa hankkeesta:

 

Outi Rantanen

outi.rantanen@karhuseutu.fi

044 739 9909

 

Marko Juutilainen

marko.juutilainen@karhuseutu.fi

044 714 7444