Näin haet Leader-hanketta

1. Idea tai tarve

 • Ota yhteys Karhuseutuun
 • Suunnittelemme yhdessä ideastanne Leader-hankkeen. Neuvomme rahoituksen hakemisessa ja hanketukimuodon valinnassa.

2. Esivalmistelut

3. Hankkeen valmistelu

 • Suunnittele hanke yhdessä Karhuseudun henkilöstön kanssa. Henkilöstö auttaa kaikissa hankkeen vaiheissa ja valmistelun toimenpiteissä. Saat henkilöstöltä myös tarvittavat materiaalit.
 • Tee virallinen päätös hakea Leader-tukea (yhdistyksillä; hallituksen kokous)
 • Tee hankkeelle kustannusarvio
 • Luo talkootyösuunnitelma
 • Selvitä lupa-asiat vireille ja kuntoon
 • Kerää muut tarvittavat liitteet

4. Hankkeen jättäminen Hyrrään ja tukipäätökset

 • Hanke jätetään Hyrrään ja allekirjoitetaan hakijan sääntöjen mukaan. Vasta allekirjoituksen jälkeen hanke tulee vireille. Hankkeen toimenpiteitä ei saa lähteä toteuttamaan ennen vireilletuloilmoitusta.
 • Karhuseudun hallitus hyväksyy ja puoltaa hankkeita pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
 • ELY tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja antaa hankkeelle virallisen tukipäätöksen.
 • Päätöksestä tulee tieto hakijan sähköpostiin.
 • Lue virallinen tukipäätös huolella läpi ja huomioi mahdolliset erityisehdot sekä hyväksytyt kustannukset ja hankesuunnitelma.

5. Hankkeen toteuttaminen ja maksatuksen hakeminen

 • Toteuta hanke tukipäätöksen ja hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.
 • Hankkeen edetessä voit hakea maksatuksia tarpeen mukaan Hyrrä-palvelun kautta.
 • Karhuseutu auttaa maksatushakemuksen teossa ja hankkeen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä tarvittaessa.
 • Kaikista hankkeen toteuttamiseen kohdistuvista muutoksista tulee olla etukäteen yhteydessä Karhuseudun henkilöstöön.