Valintaprosessi ja -kriteerien käyttö:

Valintaprosessi ja -kriteerien käyttö:

Hankkeen hakuprosessi käynnistyy, kun hakija ottaa yhteyttä Leader Karhuseutuun ja jättää sähköisen hakemuksen HYRRÄ-järjestelmään. Karhuseudun työntekijä valmistelee hankkeen hallituksen käsittelyä varten ja on tarvittaessa yhteydessä hakijaan.

Karhuseudun hallitus valitsee hallituksen kokouksessa rahoitettavat hankkeet Tulevaisuuden Teljä -strategian tavoitteiden ja siihen liittyvien valintakriteerien perusteella.  Hankkeen tulee täyttää kaikki yleiset hyväksyttävyysvaatimukset ja mahdollisimman hyvin valinnaiset valintakriteerit.

 

1)   Yleiset hyväksyttävyysvaatimukset

Jotta Leader Karhuseutu voi tehdä hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeen tulee täyttää seuraavat hyväksyttävyysvaatimukset:

Strategian mukaisuus ja lainsäädäntö:

Hankkeen toteuttamisen lähtökohta ja edellytykset:

 • Hankkeen kustannukset ovat suhteessa saatavaan hyötyyn sekä hankkeen toteuttamiselle on tarve.
 • Hankkeella on realistinen hankesuunnitelma ja hakijan yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Toiminnalla on edellytykset jatkua hankkeen toteuttamisen jälkeen

Yleishyödyllisiin liittyvät:

 • Hakijayhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja avointa
 • Hankkeesta hyötyvän maaseutuväestön määrä on riittävä suhteessa hankkeen kustannuksiin

Yritystukiin liittyvät:

 • Yritystoiminta on toteutuessaan taloudellisesti kannattavaa
 • Elinkeinomahdollisuudet ja/tai toimintaedellytykset kehittyvät
 • Tuki ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella

 

2) Valinnaiset valintakriteerit

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeita seuraavien valintakriteerien kautta:

Harrastukset ja vapaa-aika (yhteisöt)

 • Edistää hyvinvointia, terveyttä ja harrastusmahdollisuuksia. 
 • Yhteisöllisyys ja toiminnan saavutettavuus
 • Kohdistuu lapsiin ja nuoriin tai on uusi ”tuote”
 • Kasvattaa matkailijoiden/käyttäjien määrää ja lisää alueen tunnettuutta
 • Luo sivistystä tai virikkeitä alueelle
 • Toimii vetovoimatekijänä tai synnyttää pitovoimaa

 

Työllisyys, elinvoima ja innovaatiot (yritykset)

 • Uusi tuote tai innovaatio sekä älykkäät ratkaisut
 • Toiminnan kehittäminen, laajeneminen ja jatkuvuus
 • Työllistää
 • Kasvattaa matkailijoiden/käyttäjien määrää ja lisää alueen tunnettuutta
 • Luo sivistystä tai virikkeitä alueelle
 • Toimii vetovoimatekijänä tai synnyttää pitovoimaa

 

Paikallisyhteisöjen palvelut ja maaseutuasumisen turvaaminen

 • Parantaa asumismahdollisuuksia, resilienssiä tai palvelujen saavutettavuutta alueella
 • Lisää kylien elinvoimaisuutta, asuinviihtyisyyttä ja asukkaiden osaamista
 • Yhteistyön, näkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääntyminen sekä älykkäät ratkaisut

 

Ympäristö ja energia

 • Uudet kestävät energiaratkaisut tai kiertotaloutta edistävät toimenpiteet
 • Ympäristön suojeluun tai kunnostamiseen tähtäävät toimenpiteet ja osaamisen lisääntyminen
 • Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen huomioiminen hankkeessa