Hyrrän käyttäjä, toimi nyt – vaihda Katsosta Suomi.fi-valtuutukseen

Asioitko Hyrrä-järjestelmässä? Katso-tunnisteet poistuvat käytöstä vuoden vaihteessa. Leader-hankkeiden hakijoilla ja toteuttajilla tulee olla jatkossa Suomi.fi-valtuudet.

Katso-palvelussa nyt olevat oikeudet eivät muutu Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan asiointioikeudet on tehtävä uudelleen Suomi.fi-palvelussa. Muutos kannattaa tehdä nyt heti – Hyrrä-asiointipalvelussa Suomi.fi-valtuudet toimivat jo. Katso-oikeudet eivät toimi Hyrrässä eivätkä muissa asiointipalveluissa 31.12.2020 jälkeen. Jatkossa oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella.

Joissakin organisaatioissa, kuten kunnissa, seurakunnissa, oppilaitoksissa, säätiöissä, elinkeinoyhtymissä ja osassa yhdistyksistä, valtuustietoa ei saada suoraan rekistereistä. Tällöin valtuushakemus tehdään virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman pian virkailijavaltuuttamispalveluun, sillä käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta. Joidenkin yhdistysten nimenkirjoitussäännössä yhdistyksen edustamiseen edellytetään kahta tai useampaa edustajaa yhdessä. Näissä tapauksissa lähetä valtuushakemus liitteineen Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalveluun.

Mikä on Suomi.fi-valtuus?

Valtuus tarkoittaa sitä, että jollakin henkilöllä on tai henkilölle on annettu oikeus asioida yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation nimissä. Valtuuden saanut henkilö tunnistautuu Hyrrään omilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Hyrrä saa Suomi.fi-valtuudesta tiedon siitä, mitä henkilö voi Hyrrässä tehdä organisaation nimissä. Henkilölle voidaan antaa esimerkiksi oikeudet katsella, valmistella, täyttää tai lähettää hakemus Hyrrässä.

suomi.fi logo

Toimi näin, jos yhdistyksessä on yksi nimenkirjoittaja

Valtaosassa yhdistyksiä voidaan hoitaa valtuutukset kuntoon omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin eli toimia nimenkirjoittajana yksin, voi tunnistautua Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnistusvälineillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi-palvelussa omatoimisesti. Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin. Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden PRH:n yhdistysrekisteristä. Tee valtuutus osoitteessa Suomi.fi/valtuudet.

Eikö valtuuttaminen onnistu?

Jos sinulle on merkitty PRH:n yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yhdistystä yksin, mutta kirjautuminen Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ei onnistu, lähetä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin PRH:n palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta Yhdistykset. Kirjoita tekstikenttään seuraavat tiedot:

 • ”Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu”
 • yhdistyksen Y-tunnus
 • henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
 • sähköpostiosoite vastausta varten.

PRH:n palautelomake

Toimi näin, jos yhdistyksessä vaaditaan kaksi tai useampi nimenkirjoittajaa

Joissakin organisaatioissa, kuten säätiöissä ja osassa yhdistyksistä, valtuustietoa ei saada suoraan rekistereistä. Näin on esimerkiksi, jos yhdistysten nimenkirjoitussäännössä yhdistyksen edustamiseen edellytetään kahta tai useampaa edustajaa yhdessä. Näissä tapauksissa valtuushakemus tehdään Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman pian virkailijavaltuuttamispalveluun, sillä käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Näin teet valtuushakemuksen

Virkailijavaltuuttamispalvelussa organisaatio hakee yhdelle henkilölle valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voi tämä valtuutusoikeudellinen henkilö antaa asiointivaltuuksia muille organisaation henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Toimi näin

 1. Täytä valtuushakemus Suomi.fi-verkkosivustolla. Valtuushakemuksen voi tehdä kuka tahansa organisaation työntekijä. Ohjeet hakemuksen tekemiseen ja hakemus valtuuden rekisteröimiseksi
 2. Hakemuksen allekirjoittavat organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Hakemuksen voi allekirjoittaa joko sähköisesti tai käsin, kunhan kaikki allekirjoitukset on tehty samalla tavalla.
 3. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla muun muassa kopio allekirjoittajien henkilökortista tai passista (ajokortti ei käy). Liite voi olla tiedostomuodoltaan pdf, png, jpg tai jpeg eli esimerkiksi valokuva passista. Liitteet voivat vaihdella hakijan organisaatiosta ja valtuutettavista henkilöistä riippuen. Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet, jotta se saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti.
 4. Lähetä valtuushakemus sähköisesti Suomi.fi-verkkosivustolla, toimita se palvelupisteeseen tai lähetä postitse. Tällä hetkellä käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Katso video-ohje virkailijavaltuutuksen tekemiseen

Lue vaihe vaiheelta etenevä pdf-ohje virkailijavaltuutuksen tekemiseen.

info logo

Tarkempia lisäohjeita yhdistyksille ja kunnille löytyy Digi- ja väestöviraston sivuilta.

Näin yhdistys siirtyy Suomi.fi-valtuuksiin

Näin kunta siirtyy Suomi.fi-valtuuksiin

Nämä tiedot tarvitset tehdäksesi valtuudet

Valtuuttaja tarvitsee tiedot Hyrrän asiakaskategoriasta ja valtuuskoodeista, jotta voi tehdä valtuudet Hyrrään.

Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet

Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:

 • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen: tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu: tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu: tällä valtuudella voi vain tarkastella hakemuksia, ei täyttää, allekirjoittaa eikä lähettää hakemuksia.

Lue tarkemmin Hyrrän-ohjeet Suomi.fi-valtuutuksesta Ruokaviraston sivuilta.

Lisää tietoa ja ohjeita aiheesta Digi- ja väestöviraston sivuilla.

 

puhelimen kuva

Apua

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa Suomi.fi-valtuutuksen käyttöönotossa:
puh. 0295 020 500 (pvm/mpm) arkisin klo 9.00–16.15

Digi- ja väestötietoviraston neuvonta yrityksille ja yhteisöille: puh. 0295 535 115,
organisaatiopalvelut@dvv.fi, ma-pe klo 10.00–15.00