Karhuseudun uusi paikallinen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Teljä 2023-2027 on jätetty MMM:lle

Leader Karhuseutu lähetti torstaina 23.6.2022 uuden paikallisen kehittämisohjelman vuosille 2023-2027 maa- ja metsätalousministeriöön arvioitavaksi. Uusi paikallinen kehittämisohjelma kantaa nimeä Tulevaisuuden Teljä. Uusi EU-ohjelmakausi alkaa maaseuturahaston osalta ensi vuonna. Uuden kauden käynnistyessä Tulevaisuuden Teljä korvaa vuodesta 2014 käytössä olleen Otso osaa -ohjelman.

Karhuseudun Tulevaisuuden Teljä -strategian avulla edistetään asukkaiden hyvinvointia, lisätään pitovoimaa ja elinvoimaa sekä mahdollistetaan hyvä elämä alueella. Paikallisella kehittämisohjelmalla on neljä kehittämisen painopistettä: Harrastukset ja vapaa-aika tavoittelee pitovoimaa vapaa-ajan palveluista, hyvinvointia elämyksistä ja yhteisöllisyyttä harrastuksista. Työllisyys, elinvoima ja innovaatiot mahdollistaa yrittämistä, lisää työllisyyttä ja tukee toiminnan uudistamista älykkäästi, vastuullisesti ja yhteisöjä rakentavasti. Paikallisyhteisöjen palvelut ja maaseutuasumisen turvaaminen parantaa saavutettavuutta ja tuo älykkäät ratkaisut osaksi paikallisyhteisöjen toimintaa. Ympäristö ja energia tukee kestävämmän tulevaisuuden rakentamista uusiutuvan energian, planetaarisia rajoja huomioivien innovaatioiden, yhteisölähtöisten luonto- ja ilmastotekojen sekä ekosivistyksen lisäämisen keinoin.

Tulevaisuuden Teljä -ohjelma tulee ohjaamaan Leader Karhuseudun kaikkea Leader-toimintaa ja aluekehittämistä: toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Suomessa on 52 Leader-ryhmää ensi vuodesta alkaen. Kaikki ryhmät ovat laatineet omat paikalliset kehittämisohjelmat oman alueensa lähtökohdista asukkaiden ja eri toimijoiden isot sekä pienet tarpeet, alueen erityispiirteet ja omaleimaisuus huomioon ottaen. Karhuseudunkin alueella ohjelman valmisteluun on osallistunut iso joukko alueemme ihmisiä. Kiitos kuuluu kaikille kyselyihin vastanneille ja muuten näkemyksiään jakaneille.

Järjestämme syksyllä kaikissa alueemme kunnissa tilaisuuden, joissa on mahdollisuus vielä kommentoida uutta ohjelmaa. Tiedotamme näistä lisää kesän jälkeen. Ensi vuonna kahden Leader-ryhmän alueeseen kuulunut Eurajoki siirtyy kokonaisuudessaan naapuriryhmäämme Leader Pyhäjärviseutuun, jolloin Luvia ei enää kuulu Karhuseudun alueeseen. Yhteistyötä naapurien kanssa jatketaan kuitenkin!

Jaa mistä uuden strategian nimi? Teljä oli perimätiedon mukaan alun perin Kokemäellä sijainnut rautakautinen tarunhohtoinen ja myyttinen muinaiskaupunki sekä kauppapaikka, joka joen madalluttua, maankohoamisen myötä, siirtyi vähitellen länteen Kokemäenjokilaaksoa myötäillen, sijaiten ajoittain jokaisessa Karhuseudun alueen kunnassa; Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Porissa.

piirroskuva strategian kansilehti