Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset: maaseutua kehitetään Satakunnassa 17 miljoonalla eurolla

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa perjantaina Säätytalolla.

Tunnelmaltaan innostuneessa allekirjoitustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puhuivat paikallisten toimijoiden merkityksestä maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä.

– Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa, Kurvinen lausui.

– Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina, Kurvinen jatkoi kiitellen puheensa lopuksi.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Karhuseudun puheenjohtaja Nina Willman, toiminnanjohtaja Aapo Kivenmaa ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen allekirjoittivat Leader-sopimuksen. Kuva: Satu Mali

Edistyksellistä Leader-työtä

 

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio nosti puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden.

– Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.

Satakunnassa toimii viisi Leader-ryhmää, jotka myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti. Satakunnassa rahoitusta on jaossa juuri alkaneella ohjelmakaudella noin 17 miljoonaa euroa. Tällä summalla on tavoitteena parantaa alueen harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, kehittää elinkeinoelämää ja matkailua sekä tukea paikallisia yhteisöjä.

– Rahoitushaut alkavat myöhemmin keväällä, mutta hyvien ideoiden kanssa kannattaa olla jo yhteyksissä, toiminnanjohtaja Aapo Kivenmaa Leader Karhuseudusta kehotti.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla, ja Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta. Satakunnassa toimivat Leader-ryhmät ovat Leader Karhuseutu, Leader Pohjois-Satakunta, Leader Satasilta, Leader Ravakka ja Leader Joutsenten reitti.