Maaseudun laajakaistainvestointien haku on käynnistynyt

Suomelle on myönnetty EU:n elpymisvaroista vähintään 16 miljoonan euron lisärahoitus maaseudun laajakaistahankkeisiin. Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit. Hankkeiden haku on nyt avautunut Hyrrä-asiointipalvelussa ja ensimmäinen hakujakso päättyy 14.6.

Valokuituverkon saatavuus vaihtelee Satakunnan sisällä huomattavasti

Satakunnan ELY-keskus on tilannut selvityksen valokuituverkon saatavuudesta ja tarpeista maaseutualueilla. Selvityksen on toteuttanut Junnila Consulting Oy ja se valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuun alussa.

– Selvityksestä ilmenee, että Pohjois-Satakunnassa on tällä hetkellä kattavin mahdollisuus liittyä valokuituverkkoon. Heikoin saatavuus on taas tällä hetkellä erityisesti Merikarvialla, Nakkilassa, Huittisissa ja Eurassa. Myös usean muun kunnan alueella on merkittäviä katvealueita. Laajakaistahankkeille olisi siis maakunnassa kyllä tilausta, Satakunnan ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila kertoo.

Tuettavien yhteyksien on taattava vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys. Nopeusvaatimus on nousemassa lähiaikoina, joten käytännössä rahoitettavilla hankkeilla nopeuden on hyvä olla 1 Gbit/s.

Näin haet rahoitusta laajakaistaan

Rahoituksella voi rakentaa kyläverkon eli tilaajayhteysverkon tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Pitkiä runkoverkkoja ei rahoiteta, joten rahoitettava hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

– Rahoituksella tuetaan alueita, joille valokuituverkon rakentaminen markkinavetoisesti ei ole mahdollista. Maatiloilla ja maaseutuyrityksillä on selkeä tarve nopeille ja kiinteille yhteyksille. Lisääntynyt etätyö ja vapaa-ajanvietto maaseutualueilla ovat niin ikään lisänneet tarvetta nopealle ja toimintavarmalle verkolle, Timo Pukkila toteaa.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa. Laajakaistahankkeeseen voi saada 50 tai 70 prosenttia tukea hakijan liikevaihdosta riippuen. Tuki maksetaan jälkikäteen. ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain, joista ensimmäiset ovat 20.5.–14.6.2021 ja 15.6.–30.9.2021. Valintajaksot ovat samat koko maassa.

Päätöksenteko alkaa arvioiden mukaan syksyllä

ELY-keskukset pisteyttävät valintajakson aikana saapuneet hakemukset valintaperusteita käyttäen ja valitsevat rahoitettavaksi ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten.

– Elpymisvaroilla rahoitettaviin laajakaistainvestointeihin ei vaadita kuntarahoitusta, vaan niiden julkinen rahoitus tulee kokonaan EU:lta. Haasteena on niiden sitomisen aikataulu, sillä elpymisvaroista on tehtävä tukipäätökset tämän ja seuraavan vuoden aikana, maaseudun kehittämisen asiantuntija Raija Wessman toteaa.

 

Lisätietoja tuenhakijalle Satakunnassa:
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Raija Wessman, Satakunnan ELY-keskus
raija.wessman@ely-keskus.fi
0295 022 119

Maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila, Satakunnan ELY-keskus
timo.pukkila@ely-keskus.fi
0295 022 115