Tukea yrityksen investointeihin, kasvuun ja kehittymiseen

Karhuseudun alueen elinvoima ja työpaikat perustuvat suurelta osin monipuoliseen yritystoimintaan. Uusi EU:n maaseutupolitiikan rahoituskausi alkoi tämän vuoden alussa ja rahoitushaut käynnistyvät vähitellen tulevien kuukausien aikana.

Uusi kausi tuo mukanaan uusia rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

”Uusina tukimuotoina alkavat yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen suunnatut kertakorvauksena maksettavat tuet. Tukea voivat hakea esimerkiksi uudet yrittäjät ja myös osa-aikaiset yrittäjät”, toiminnanjohtaja Aapo Kivenmaa kertoo.

Myös perinteisten investointitukien haku käynnistynee kevään aikana.

”Tässä kohdin on hyvä lähteä suunnittelemaan hanketta, jotta se saadaan mahdollisimman nopeasti vireille, kun haut aukeavat”, Kivenmaa kehottaa.

 

Tavoitteena työllisyys, elinvoima ja innovaatiot

Yritysten toteuttamat hankesuunnitelmat arvioidaan Karhuseudun kehittämisstrategian pohjalta. Alueen elinvoimaisuudelle on tärkeää edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja edesauttaa olemassa olevien säilymistä sekä vahvistaa osaamisen ja kansainvälistymisen lisääntymistä.

”Yritysten toimintaympäristön muutos on nykyaikana nopeaa. Tavoitteenamme on auttaa luomaan ratkaisuja, jotka helpottavat uusia työn tekemisen ja yrittämisen muotoja. Uusia ja älykkäitä ratkaisuja kehittämällä parannetaan suoraan maaseudun yritysten kilpailukykyä”, Kivenmaa sanoo.

Lisäksi vastuullisuus on tärkeä teema, jonka kautta uusia hankkeita arvioidaan.

”Uudet kestävät energiaratkaisut tai kiertotaloutta edistävät toimenpiteet ovat esimerkkejä hyvistä hankkeista. Lisäksi hankkeiden olisi hyvä huomioida kestävä kehitys.”

 

Lue, miten Kehräämö Mustalammas on hyödyntänyt investointitukea.